Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach działalności Netzdata sp. z o.o.. Administratorem danych jest Netz Data Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk, NIP: 5851397106, REGON: 192899394, KRS: 0000165270. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@netzdata.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Netz Data Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nad Stawem 7, 80-454 Gdańsk, NIP: 5851397106, REGON: 192899394, KRS: 0000165270.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://netzdata.pl lub inna w domenie netzdata.pl
 • Spektrum – system EOD/DMS i BPM (Elektroniczny Obieg Dokumentów/Dokument Management System i Business Process Management) wykorzystywany do elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania procesów biznesowych zarówno Administratora jak i Użytkowników.
 • Serwis – jeden z czterech systemów informatycznych: Strona, wewnętrzny system ERP działający w środowisku lokalnym Administratora, system Spektrum udostępniany Użytkownikom lub system finansowo-księgowy Administratora.
 • Użytkownik – każdy podmiot, lub osoba, która korzysta z usług świadczonych poprzez Serwis lub osobiście z innych usług przy realizacji których Administrator wspiera się Serwisem.

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz rejestracji, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, może przekazać dane również poprzez komunikację mailową, telefoniczną lub osobiście Administratorowi.
  Użytkownik może również powierzyć przetwarzanie danych innych osób poprzez wprowadzenie ich do systemu Spektrum, który jest utrzymywany na serwerach Administratora lub wgranie plików z danymi na serwery Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Przetwarzającym dane wgrane przez Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem i mogą być zapisane w Serwisie.
 4. Dane przekazane poprzez wgranie plików na serwer lub wprowadzone do systemu Spektrum który jest utrzymywany na serwerach Administratora przetwarzane są w celu zabezpieczenia ich integralności, zabezpieczenia przez utratą lub brakiem dostępu do danych. Cele te są realizowane poprzez utrzymywanie serwerów z jak najwyższym czasem dostępu oraz wykonywaniem i przechowywaniem cyklicznie kopii zapasowych danych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Do systemu Spektrum dane są przesyłane zawsze poprzez transmisję szyfrowaną zabezpieczoną certyfikatem SSL.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, poza sytuacją w której jest to niezbędne do realizacji umowy w tym: do wykonania dostawy zamówienia do Użytkownika, do wykonania wdrożenia oprogramowania, instalacji sprzętu czy wykonania szkolenia.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działalności Administratora, a dane związane z realizacją i płatnością za zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, chyba, że Administrator zdecyduje o dłuższym przechowywaniu danych, bo wymagać tego będzie interes biznesowy Administratora. Czas ten może zostać wydłużony o czas możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony lub systemu Spektrum.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub systemu Spektrum przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony – otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony i systemu Spektrum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona i system Spektrum.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony systemu Spektrum i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną i systemem Spektrum, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Logi mają pomóc w wykryciu ewentualnych błędów lub niebezpieczeństw w działaniu Spektrum.

Porozmawiajmy o tym, jak Extracto może wspomóc
działanie Twojej firmy.

Extracto wspomaga prowadzenie biznesu generując realne oszczędności. Zapraszamy do rozmowy i prezentacji rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb.